07 03/2019

Visa Canada của bạn Thục Vinh!

Mở đầu năm Kỷ Hợi là visa Canada của bạn Thục Vinh! Là học sinh giỏi của một trường quốc tế tại Hà Nội, lợi thế của bạn Vinh là khả năng tiếng Anh giỏi (IELTS 7.0). Cùng với sự tư vấn và chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp của đội ngũ BEC, bạn Vinh đã nhận được thư của ĐSQ về việc hồ sơ của bạn đã được duyệt (approved letter) trong vòng 6 ngày làm việc. Xin chúc mừng bạn Thục Vinh, chúc cho bạn luôn mạnh khỏe để học tập tốt tại ngôi trường Seneca xinh đẹp ở Toronto với ngành học Supply Chain Management!

Bình luận của bạn