16 01/2017

IELTS SPEAKING: CHIẾN THUẬT NÓI TRÔI CHẢY TRONG BÀI TEST

FLUENCY (độ trôi chảy) là 1 trong những tiêu chí chấm thi của Ielts Speaking nhằm đánh giá độ trôi chảy và lưu loát trong bài nói của bạn. Bạn sẽ rất dễ bị trừ điểm nếu Ah..Uh.. quá nhiều hoặc có những khoảng trống dài, ví dụ khi gặp 1 câu hỏi khó và chưa nghĩa ra câu trả lời , hoặc chưa tìm ra ý hoặc từ phù hợp để diễn tả chính xác những gì mình muốn nói. Đây không chỉ là vấn đề riêng với các học sinh - sinh viên thi Ielts mà ngay chính người bản địa đôi khi cũng “lost for words” (không biết nói gì)… Vậy họ vượt qua những khoảng trống đó bằng cách nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu các tips hữu hiệu để nói trôi chảy & tự tin hơn với các “FILLER WORD/ GAP FILLER” mà người bản địa hay dùng nhé.

 

 1. FILLER WORDS LÀ GÌ?

Chúng ta hãy xem câu ví dụ dưới đây:

 • English is liketotally fun to learn, you know.

Nếu bỏ các từ in đậm ra khỏi câu trên => English is fun to learn – nghĩa của câu hầu như không thay đổi. Vậy tại sao chúng ta lại cần “like”, “totally”, “you know” ở câu gốc?.

Những từ này hầu như không hoặc rất ít có vai trò trong việc diễn đạt ý nghĩa nhưng người bản địa vẫn rất yêu thích dùng chúng, bởi chúng tạo ra các khoảng NGHỈ vừa phải khi họ diễn đạt ý tưởng. Do vậy, nếu biết tận dụng các “Filler words” này, chúng ta không chỉ nói trôi chảy hơn mà còn tạo ra phong cách “speaking like native speakers” vậy. 

 

 1. CÁC NHÓM FILLER WORD CHÍNH

Er… let me think…

 • What do you think are the most common causes of road accidents?
 • Er… let me think… I would say there are two main causes…

Hmm… that’s a good question…

 • Is listening to the radio more beneficial for children than watching TV?
 • Hmm… that’s a good question. I guess it is, because…

Actually… I’ve never really thought about it…

 • Why do teenagers love texting their friends?
 • Actually… I’ve never really thought about it… It might be, because they…

Umm… (repeat the question)

 • Where do you see yourself in ten years’ time?
 • Umm… Where do I see myself in ten years’ time?… Maybe, I will…

Well, you know …

 • Would you give up your car and cycle to work?
 • Well, you know… I work quite far from home…

 

 2.1. Description (Mô tả)

Examiner: Can you describe the place you are living?  => Students: …..??

Trong trường hợp, chưa nghĩ ra miêu tả chúng như thế nào, chúng ta có thể sử dụng các “filler words” sau:

 • Well, It is like….a big building,…sort of modern apartment for young people. (Trong thời gian nói các Filler word này chúng ta có thể chuẩn bị các ý tưởng mô tả tiếp theo)

 

2.2. Introducing an opinion (Trước khi đưa ra ý kiến)

Example: What do you think of air pollution in the city?   => Student:….???

Trong lúc não bộ của chúng ta đang “tập trung” nghĩ ra “opinion” để đối phó với câu hỏi trên, các bạn có thể phản xạ “speaking” ngay với cụm sau:

 • Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thêm 1 số Trạng từ vào trong câu để Nhân mạnh/Giảm nhẹ mức độ. Ví dụ như “Totally” ở câu ví dụ đầu bài: English is liketotally fun to learn, you know.
 • Một số trạng từ phổ biến khác như: Actually/definitely/clearly (rõ ràng, chắc chắn)

 

Lưu ý: các cụm filler khi đưa ra Opinion trên mang các sắc thái nghĩa khác nhau, vì vậy đừng sử dụng chúng một cách tùy tiện nhé, cụ thể hơn:

 

 • Cụm “Well, you know, you see…” có thể dùng với hầu hết các trường hợp.
 • Cụm “To be honest, to be frank… “ dùng với nghĩa là “nói thực là/thành thật mà nói thì…”. Có thể dùng trong trường hợp bạn thú nhận một điều gì đó hoặc đưa lên ý kiến mà đối phương không expect.

Ví dụ:  How often do you work out?

To be honest with you, I don’t hit the gym so often…

 • Cụm “Actually….” Thường được sử dụng tương tự như nghĩ của “to be honest”, nhưng nó còn có nghĩa nữa khi bạn muốn nhấn mạnh “confirm” một điều gì đối phương nói.

Ví dụ: Where do you work?

Actually, I am a student, a mature one to be exact…

 • Cụm “it is funny you should ask” nên dùng khi có một sự tình cờ giữa câu hỏi và câu trả lời cả bạn

Ví dụ:  What is the best movie you have ever watched?

(It’s) funny you should ask. I just went to watch Suicide squad, the best movie in the history of movie making….

 

2.3 Explanation (Tìm cách giải thích) :

Examiner: Can you describe a popular festival in Vietnam?

Áp dụng 2 chiến thuật trên chúng ta có thể bắt đầu trả lời luôn như sau:

Student: Well, you know, there are various types of festival in Vietnam. Among those, Tet holiday is…sort of… the most famous and most common one. During Tet holiday, children get very excited because they can get “Red Envelop”….

Đang nói đến đây, bạn muốn giải thích thêm về “Red Envelop” nhưng chưa tìm ra cách giải thích phù hợp. Thay vì tạo ra các khoảng lặng kéo dài, chúng ta có thể sử dụng 1 số câu TỰ HỎI sau:

Student: ….. During Tet holiday, children get very excited because they can get “Red Envelop”

 

 

 3. TỔNG KẾT & LƯU Ý

Lưu ý: Chúng ta cần TRÁNH LẠM DỤNG việc dùng quá nhiều “Filler word” khiến bài nói trở nên thiếu tự nhiên.

Cùng BEC ôn lại các “Filler word” phổ biến để đáp ứng yếu tố “Fluency” trong Ielts Speaking nhé:

Examiner: Can you describe a popular festival in Vietnam?

Student: Well, you know, there are various types of festival in Vietnam. I can list some popular ones like Buffalo Fighting Festival, Huong Pagoda Festival and so on. ,  And as a matter of fact, Lunar New year Festival is my favorite…Well, basically, it is a traditional custom in Vietnam to celebrate the advent of  a New Year according to Lunar CalendarDuring Tet holiday, children get very excited because they can get “Red Envelop”…. Uhm, “Red Envelop”- How can I explain this? Well, I mean, adults often put some money, that is “lucky money”, in a Red Envelop and give them to their children  to wish them the best things – including luck, happiness, good health …and that kind of things.

 

Exercises: Các bạn hãy thử luyện tập trả lời với các câu hỏi sau & sử dụng các “filler words” thích hợp để tránh các khoảng trống và ngừng nghỉ tự nhiên như “native speakers” nhé:

 • What do you think are the most common causes of road accidents?
 • Is listening to the radio more beneficial for children than watching TV?
 • Why do teenagers love texting their friends?