13 04/2017

du học Australia

Hệ thống giáo dục Úc 1.1 . Tiểu học Thời gian học là 7-8 năm bắt đầu từ nhà trẻ, mẫu giáo đến lớp 7,8 1.2. Trung học Thời gian học là 3-4 năm từ lớp 7 đến lớp 10 hoặc từ lớp 8 đến lớp 10 1.3. Trung học phổ thông Thời gian học là 2 năm gồm lớp 11 và 12 1.4. giáo dục đại học và cao đẳng...

13 04/2017

Tổng quan đất nước Australia

1.Khái quát chung - Diện tích: khoảng 7.7 triệu km2 Dân số : khoảng 20,6 triệu người (tính đến tháng 11/2016) Thủ đô: Canberra Địa lí: nằm ở bán cầu Nam, bao bọc bởi Thái Bình Dương ở phía Đông, Ấn Độ Dương phía Tây, biển Araphura ở phía Bắc và Nam Đại Dương phía Nam Dân cư: người gốc Âu 92%,Á 6% và bản địa 2% ...

13 04/2017

Tổng quan đất nước Australia

1.Khái quát chung - Diện tích: khoảng 7.7 triệu km2 Dân số : khoảng 20,6 triệu người (tính đến tháng 11/2016) Thủ đô: Canberra Địa lí: nằm ở bán cầu Nam, bao bọc bởi Thái Bình Dương ở phía Đông, Ấn Độ Dương phía Tây, biển Araphura ở phía Bắc và Nam Đại Dương phía Nam Dân cư: người gốc Âu 92%,Á 6% và bản địa 2% ...