HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI CANADA - NỀN GIÁO DỤC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
28 11/2016

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI CANADA - NỀN GIÁO DỤC ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

Cũng như mọi nơi trên thế giới, hệ thống giáo dục Canada bao gồm các trường công lập và tư thục từ mẫu giáo đến cao đẳng. Ở cấp đại học, hầu hết các trường đều là công lập. Vì thế chất lượng giáo dục trên khắp đất nước đều ngang bằng nhau. Nhìn chung, năm học bắt đầu từ tháng 9 tới tháng 6. Học sinh vào lớp 1 lúc 6 tuổi. Các trường tiểu học dạy từ lớp 1 đến lớp 6. Các trường trung học bao...